Cáritas, Voluntaria

Cáritas, Voluntaria Pasando por diante das oficinas da parroquia, están voluntarios recollendo bolsas de roupa. Ás veces aparecen na porta ou na mesma igrexa. Levan as bolsas para un departamento no que, mulleres voluntarias, clasifi-can e ordenan a roupa. Traballan con gusto, levan mandilóns azuis con tarxetas identificativas. Parece unha gran empresa.Mesmo ao lado, outras…